Khánh Hòa: 72% CĐCS tổ chức hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn, giảm việc làm do dịch COVID-19 trong tháng công nhân. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn, giảm việc làm do dịch COVID-19 trong tháng công nhân. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ cho công nhân khó khăn, giảm việc làm do dịch COVID-19 trong tháng công nhân. Ảnh: Phương Linh
Lên top