Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố Trung ương:

Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 từ phải sang) trao hoa cho đơn vị nhận nhiệm vụ Cụm trưởng 
và Cụm phó thi đua năm 2021. Ảnh: Lưu Nhân
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 từ phải sang) trao hoa cho đơn vị nhận nhiệm vụ Cụm trưởng và Cụm phó thi đua năm 2021. Ảnh: Lưu Nhân
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 từ phải sang) trao hoa cho đơn vị nhận nhiệm vụ Cụm trưởng và Cụm phó thi đua năm 2021. Ảnh: Lưu Nhân
Lên top