Khẳng định vai trò của Công đoàn, người lao động trong khối đại đoàn kết

Công nhân làm việc tại Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE. Ảnh: Phạm Đông
Công nhân làm việc tại Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE. Ảnh: Phạm Đông
Công nhân làm việc tại Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE. Ảnh: Phạm Đông
Lên top