THÍ ĐIỂM BẦU CỬ TRỰC TIẾP CHỦ TỊCH CĐCS TẠI ĐẠI HỘI:

Khẳng định vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Ông Đinh Ngọc Sáng (thứ hai, trái sang): Sự tín nhiệm của người lao động sẽ quyết định chức danh chủ tịch CĐCS khi bầu trực tiếp tại đại hội. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Đinh Ngọc Sáng (thứ hai, trái sang): Sự tín nhiệm của người lao động sẽ quyết định chức danh chủ tịch CĐCS khi bầu trực tiếp tại đại hội. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Đinh Ngọc Sáng (thứ hai, trái sang): Sự tín nhiệm của người lao động sẽ quyết định chức danh chủ tịch CĐCS khi bầu trực tiếp tại đại hội. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top