Khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh tuyên truyền chính sách BHXH 
tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới người dân. Ảnh: H.A
Lên top