Khám sức khỏe, tặng quà cho công nhân lao động

Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh. Ảnh: QT.
Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh. Ảnh: QT.
Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh. Ảnh: QT.
Lên top