Khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 900 nữ đoàn viên, CNVCLĐ

Chương trình khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình. Ảnh: CĐ HN
Chương trình khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình. Ảnh: CĐ HN
Chương trình khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình. Ảnh: CĐ HN
Lên top