LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình):

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 200 CNLĐ

Gần 200 CNLĐ tại Công ty TNHH Goryo Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: NT
Gần 200 CNLĐ tại Công ty TNHH Goryo Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: NT
Gần 200 CNLĐ tại Công ty TNHH Goryo Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: NT
Lên top