Khám sức khoẻ miễn phí cho công nhân các khu công nghiệp Hà Nội

Khoảng 400 nữ công nhân các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khoẻ miễn phí - một hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khoảng 400 nữ công nhân các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khoẻ miễn phí - một hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khoảng 400 nữ công nhân các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khoẻ miễn phí - một hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top