Khám sức khỏe miễn phí cho 60 công nhân lao động

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân lao động Công ty Thủy lợi Thanh Chương. Ảnh: Thu Vân
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân lao động Công ty Thủy lợi Thanh Chương. Ảnh: Thu Vân
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho công nhân lao động Công ty Thủy lợi Thanh Chương. Ảnh: Thu Vân
Lên top