Khám sức khỏe cho gần 700 công nhân ở khu Kinh tế Vũng Áng

Buổi khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam
Buổi khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam
Buổi khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam
Lên top