Khám sức khỏe cho gần 200 công nhân lao động

Công nhân lao động Công ty Vietex khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Công nhân lao động Công ty Vietex khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Công nhân lao động Công ty Vietex khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Lên top