Khám sức khỏe cho 550 công nhân lao động tại Công ty Haivina

Công ty Haivina khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ
Công ty Haivina khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ
Công ty Haivina khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ
Lên top