Khám sức khỏe cho 1.200 công nhân lao động ở Vũng Áng

Các công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Các công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Các công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: CĐ.
Lên top