Khám chữa bệnh ở các BV tư nhân: Nhiều bất cập cần tháo gỡ

Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó TGĐ BHXH Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện chính sách pháp luật BHYT giũa hai bên. Ảnh: X.T
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó TGĐ BHXH Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện chính sách pháp luật BHYT giũa hai bên. Ảnh: X.T
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó TGĐ BHXH Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện chính sách pháp luật BHYT giũa hai bên. Ảnh: X.T
Lên top