Khám chữa bệnh BHYT tại Hà Tĩnh: Quyền lợi của người dân vẫn được đảm bảo

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.Ảnh: H.A
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.Ảnh: H.A
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.Ảnh: H.A
Lên top