KHÁNH HÒA:

Khám bệnh nghề nghiệp cho trên 1.100 công nhân

Y, bác sĩ khám bệnh cho CNLĐ.
Y, bác sĩ khám bệnh cho CNLĐ.
Y, bác sĩ khám bệnh cho CNLĐ.
Lên top