Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho giáo viên đảo Lý Sơn

Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho Trung tâm Y tế Quân dân Y Lý Sơn.
Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho Trung tâm Y tế Quân dân Y Lý Sơn.
Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho Trung tâm Y tế Quân dân Y Lý Sơn.
Lên top