Khai trương phòng vắt, trữ sữa đầu tiên trong tỉnh Hòa Bình