Khai trương hệ thống thông tin liên hệ cán bộ Công đoàn

Lễ khai trương. Ảnh: CĐ TCty
Lễ khai trương. Ảnh: CĐ TCty
Lễ khai trương. Ảnh: CĐ TCty
Lên top