Khai mạc tập huấn giảng viên nguồn về an toàn, vệ sinh lao động

Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Lên top