Khai mạc Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI

Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI. Nguồn: TKV
Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI. Nguồn: TKV
Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI. Nguồn: TKV
Lên top