Khai mạc Hội thao Cụm thi đua CNVCLĐ khối quận, huyện TP. Đà Nẵng

Hội thao được khai mạc sáng 19.5. Ảnh: Thành Điệp
Hội thao được khai mạc sáng 19.5. Ảnh: Thành Điệp