Khai mạc Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU)

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tham gia Đoàn Chủ tịch hội nghị phiên khai mạc. Ảnh: X.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tham gia Đoàn Chủ tịch hội nghị phiên khai mạc. Ảnh: X.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tham gia Đoàn Chủ tịch hội nghị phiên khai mạc. Ảnh: X.H
Lên top