Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 23

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.