Khai mạc Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: TT
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: TT
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: TT
Lên top