Khai mạc Giải cầu lông nữ cán bộ Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất

Giải Cầu lông nữ CBCCVC tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Ảnh: Đ.V
Giải Cầu lông nữ CBCCVC tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Ảnh: Đ.V
Giải Cầu lông nữ CBCCVC tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất. Ảnh: Đ.V
Lên top