Khai mạc giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Sơn La

Một trận đấu diễn ra sau phần khai mạc sáng 12.10.
Một trận đấu diễn ra sau phần khai mạc sáng 12.10.
Một trận đấu diễn ra sau phần khai mạc sáng 12.10.
Lên top