Khai mạc giải bóng đá truyền thống công nhân lao động

Lãnh đạo tổng công ty Khánh Việt tặng hoa động viên các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: P.L
Lãnh đạo tổng công ty Khánh Việt tặng hoa động viên các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: P.L
Lãnh đạo tổng công ty Khánh Việt tặng hoa động viên các vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: P.L
Lên top