Khai mạc giải bóng đá nữ công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Hơn 100 nữ công nhân lao động tham gia giải bóng đá nữ do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Hơn 100 nữ công nhân lao động tham gia giải bóng đá nữ do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Hơn 100 nữ công nhân lao động tham gia giải bóng đá nữ do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Lên top