Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động

Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: SƠN TÙNG
Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: SƠN TÙNG
Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top