Khai mạc Đại hội X Công đoàn Kiên Giang

Quang cảnh Đại hội X Công đoàn Kiên  Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Quang cảnh Đại hội X Công đoàn Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Quang cảnh Đại hội X Công đoàn Kiên Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top