Khai mạc Đại hội II Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa I  Lê Hồng Thái phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa I Lê Hồng Thái phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa I Lê Hồng Thái phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top