Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Khánh Hoà lần thứ XV đề ra nhiệm vụ hoạt động trong tình hình mới. Ảnh: Phương Linh
Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Khánh Hoà lần thứ XV đề ra nhiệm vụ hoạt động trong tình hình mới. Ảnh: Phương Linh
Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Khánh Hoà lần thứ XV đề ra nhiệm vụ hoạt động trong tình hình mới. Ảnh: Phương Linh
Lên top