Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội
Lên top