Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Đại hội