Khai mạc Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn