Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động CĐ như thế nào?