Kêu gọi các CĐCS bảo vệ người lao động trước “Hội thánh Đức Chúa Trời”

CNLĐ Đồng Tháp tham dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018.
CNLĐ Đồng Tháp tham dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018.
CNLĐ Đồng Tháp tham dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018.
Lên top