Kết nối việc làm để giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc, Nhật Bản

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh Anh Thư.
Lên top