Kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Công nhân luôn mong có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Công nhân luôn mong có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Công nhân luôn mong có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Lên top