Kết nối, đem lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn

Đoàn viên CĐ mua hàng được giảm giá tại Ngày hội mua sắm - Ảnh: L.T
Đoàn viên CĐ mua hàng được giảm giá tại Ngày hội mua sắm - Ảnh: L.T
Đoàn viên CĐ mua hàng được giảm giá tại Ngày hội mua sắm - Ảnh: L.T
Lên top