Kết nạp mới 13.125 đoàn viên công đoàn

Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Đồng chí Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Lên top