Kết nạp Đảng viên tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Đại diện Chi bộ Công ty Sanofi và lãnh đạo Công ty chúc mừng, tặng hoa cho 3 Đảng viên mới. Ảnh: H.A
Đại diện Chi bộ Công ty Sanofi và lãnh đạo Công ty chúc mừng, tặng hoa cho 3 Đảng viên mới. Ảnh: H.A
Đại diện Chi bộ Công ty Sanofi và lãnh đạo Công ty chúc mừng, tặng hoa cho 3 Đảng viên mới. Ảnh: H.A
Lên top