Huyện Đan Phượng (Hà Nội):

Kết nạp 43 đảng viên trong cơ sở Đảng ngoài khu vực nhà nước

Trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Đ.P
Trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Đ.P
Trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Đ.P
Lên top