Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nguồn: TDTU.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nguồn: TDTU.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nguồn: TDTU.
Lên top