Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kéo dài thời gian làm thêm sẽ khiến người lao động kiệt sức

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh Cao Nguyên.
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh Cao Nguyên.
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top