KCN-KCX TPHCM: Khoảng 95% người lao động trở lại làm việc sau Tết