Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

KCN Lễ Môn, Thanh Hoá: “Khát” nhà ở xã hội cho công nhân