KCN, KCX TẠI TP.Hồ Chí Minh: Công nhân với nỗi lo tai nạn giao thông